Registre de canvis

22/10/20

 • Web presencial: Afegides polítiques de privacitat, de galetes i l'Avís legal.
 • Web: Arreglada la recuperació de contrasenya via Web.
 • Web: Arreglats errors de codi interns que provocaven errors quan no existien prou registres

20/10/20

 • Web presencial: Afegit menu superior.

19/10/20

 • Web: Afegit el botó "Ara" en el camp "Final" d'un registre iniciat (però no acabat) en la vista de dia per estalviar clics per tancar el registre.
 • Web: Ara es permet l'edició de la descripció directament en la vista de dia sense haver d'editar el registre completament, també per estalviar clics.

17/10/20

 • Web: Afegit un camp de selecció en la columna de projectes de la vista de dia.

15/10/20

 • PDF: Modificada la separació entre les columnes perquè la columna de la descripció sigui més gran.
 • PDF: Afegits els dies que té cada setmana que pertanyen al mateix mes en l'informe mensual. Tant en els totals com per cada projecte.
 • Web: Afegits els dies que té cada setmana que pertanyen al mateix mes en la vista mensual. Tant en els totals com per cada projecte.
 • Web: Afegit el botó del calendari en la vista del dia que permet escollir el dia a revisar.

14/10/20

 • Web: Afegit el botó "Ara" per estalviar clics per posar la data i hora actuals durant la creació i edició de registres.
 • Web: S'ha modificat el comportament dels missatges en realitzar operacions per evitar el desplaçament del text en desaparèixer automàticament.
 • Telegram: Ara el comptahores accepta notes de vídeo! En qualsevol moment es pot realitzar una gravació de nota de vídeo i automàticament s'enviarà una còpia de la gravació al servidor web on podrà ser gestionada des de la vista del dia de l'enregistrament. Es pot usar per afegir notes de vídeo que es volen conservar o gestionar després des de la web d'usuari del comptahores.

13/10/20

 • Web: Correcció: A la pàgina de projectes eliminar pestanya de l'usuari (només es mostrarà en els entorns de gestió de múltiples usuaris, usat per exemple en una empresa, però que encara no està implementat).
 • Web: S'ha afegit text al cantó del botó "+" per afegir projectes.
 • Web: Correcció: Si no existeixen projectes, no es mostren pestanyes en la gestió dels registres
 • Web: Correcció: Redimensionar la columna de projectes en els informes de dia

09/10/20

 • Web: Correcció del problema de desaparició de caràcters en desar canvis en crear o editar les descripcions dels registres en l'àrea web dels usuaris per l'ús de caràcters especials.

30/09/20

 • Web: Afegit formulari de contacte al peu de pàgina en la web presencial i en el menú en l'àrea web dels usuaris
 • Web: Afegit el nom de projecte en l'informe en PDF de projecte

26/09/20

 • Web: S'han afegit botons anterior/següent en totes les vistes dels registres per facilitar el desplaçament entre dies, setmanes, mesos i anys.
 • Nucli: S'ha creat la taula de "Projectes" pels casos on l'usuari necessiti diferenciar i comptar parcialment els seus registres.
 • Web: S'ha afegit "Projectes" en el menú principal per gestionar la creació, edició i eliminació dels projectes de cada usuari.
 • Web: S'ha afegit la pestanya "Projectes" en totes les vistes dels registres on apareixen els totals per projecte i els seus registres relacionats.
 • Web: S'ha afegit la icona "Informe en PDF" per cada projecte en la pestanya "Projectes" per generar els PDF individualment de cada un d'ells en totes les vistes.
 • Web: Correcció de l'ordre dels mesos en la vista per mes.
 • Web: Correcció del sumatori anual on en determinades circumstàncies no ho calculava correctament.
 • Telegram: Quan un usuari té un o més projectes actius, en emetre el comandament /inicia li apareix la seva llista de projectes en forma de botons per escollir-ne un.
 • Telegram: Ara el comptahores accepta àudio! En qualsevol moment es pot realitzar una gravació d'àudio i automàticament s'enviarà una còpia de la gravació al servidor web on podrà ser gestionada des de la vista del dia de l'enregistrament. Es pot usar per afegir notes d'àudio que es volen conservar o gestionar després des de la web d'usuari del comptahores.