Comptahores

El sistema de registre diari de jornada laboral en català!


Controla el temps del treball de forma pràctica i gratuïta.

Què és?

Comptahores és un bot del Telegram que serveix per registrar temps d'inici i de final de la jornada laboral. Es pot iniciar i aturar tantes vegades com es vulgui durant el dia.
Hi ha disponible aquest accés web pels usuaris del bot on es poden realitzar modificacions, crear nous registres o eliminar-ne.

Com em puc registrar?

Des del vostre compte de Telegram heu d'obrir un xat al bot Comptahores.
Per fer-ho seguiu aquests senzills passos:

Obrir telegram i fer clic en la lupa
Apareix la cerca
Buscar "comptahores" al camp de cerca

Un cop trobat feu clic dues vegades sobre ell per obrir-li un xat.

Apareix el xat del comptahores

Dins el xat feu clic en el botó inferior "INICIA" i automàticament us crearà el vostre usuari.

Apareix l'ajuda i els botons del comptahores

Ja el podeu començar a fer servir.

Com funciona?

Es seu funcionament és molt senzill. En el seu xat inicialment apareixen aquestos tres botons d'acció:

  • /inicia: Al fer clic sobre ell comença un registre de temps i apareix el botó "/atura" per parar-lo quan sigui necesari.
  • /informes: Mostra les opcions dels informes diari, setmanal, mensual o anual, així com la opció d'enviar un informe complert a una adreça de correu electronic.
  • /informes: Apareix tota la informació d'ajuda.

Com entro a l'accés web?

Podeu identificar-vos a https://comptahores.cat/usr. Us demanarà un nom d'usuari i una contrasenya. Per saber el vostre usuari escriviu "/usuari" al xat del Comptahores del Telegram i us el dirà. Per crear una nova contrasenya automaticament escriviu "/contrasenya" i us en crearà una de nova.